Byggnads Glas

Byggnads Glas

 

Glas är ett amorft fast som har funnits i olika former i tusentals år och har tillverkats för humant bruk sedan 12. 000 f. Kr. . Statusen för glaset som en vätska, mot en fast, har varit mycket omdiskuterad. Den korta historien är att glas är ett underkylda vätska, vilket innebär att den är stel och statisk, men ändrar inte molekylärt mellan smältning och stelning till en önskad form.

 

Användningen av glas i byggnader har under de senaste åren ökat kraftigt. Idag används glas inte enbart i fönster och fasader utan också som inredning i byggnader. Kunskap och ny teknik har kontinuerligt utvecklat planglasets egenskaper och tillämpningar, vilket har gjort planglas till ett mångfunktionellt byggmaterial med positiva energieffekter.