Glas typer

Brandskyddsglas

 

Alla brandskyddsglas måste ge ett väl definierat skydd mot flammor och rökgaser (brandklass E). Pilkington erbjuder två typer av brandskyddsglas som uppfyller de kraven – trådglas och flerskiktsglas. När det ställs krav på begränsad värmestrålning och skydd mot för stora temperaturökningar (brandklass EW eller EI) är Pilkingtons flerskiktsglas lösningen. Detaljerad information om produkterna finns under respektive produktnamn.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Bullerskydd

 

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar med tung trafik. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Pilkington har både hög kompetens och bra produkter för att lösa dina bullerproblem, oavsett om de är mellan ute och inne eller mellan olika delar i byggnaden. I det här kapitlet kan du se hur olika konstruktioner påverkar bullerskyddet, vi redovisar dessutom ett urval ljudreducerande glaskombinationer. Tack vare dem kan du även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in rikligt med dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Dekorglas

 

Att skapa dekorativa miljöer med glas ger flera unika fördelar. Vi kan med olika tekniker ge glaset mönster i både form och färg och styra i hur hög grad glasytan ska vara genomsiktlig eller endast släppa igenom ljus (translucent). Du kan skapa miljöer med stark identitet som samtidigt släpper igenom ljuset och öppnar eller stänger för visuell kommunikation efter eget val, eller du kan bygga med opaka, färgade glas som ger en beklädnad som är så nära underhållsfri du kan komma. I det här avsnittet hittar du en rad glas med huvudsakligen dekorativt syfte. Dels genomsiktliga (transparenta) och translucenta produkter som screentryckt glas, mattlaminerat glas, sandblästrat glas, mattetsat glas och ornamentglas. Dels opaka produkter som spegelglas samt emaljerade och belagda fasadglas.Detaljerad information om dekorglas hittar du under respektive produktgrupp nedan. En sammanfattning finns också i GLASFAKTA som kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf (511 kB). Glasfakta 2009 – Dekor och fasadglas

 

Fasadglas

 

Enkelglas till bröstningar finns i två varianter; som emaljerade fasadglas och som belagda glas, Pilkington E. De levereras alltid härdade och i minst 6 mm tjocklek.
Emaljerat fasadglas har glaskeramisk färg på baksidan som bränns fast på glaset i en härdningsprocess till en hård varaktig yta. Härdningen gör glaset tåligt mot termiska spänningar. Du kan välja mellan ett antal standardfärger ur RAL-skalan. Eftersom glaset är opakt kan det monteras som bröstningsglas direkt mot isoleringen eller med en luftspalt emellan. Ett annat sätt att få matchande bröstningsglas är att belägga vanliga klarglas med ett täckande metallskikt i olika nyanser. De belagda fasadglasen finns i ett antal varianter, samtliga med beteckningen Pilkington E följt av en sifferkombination.
För att få en god matchning och ett konsekvent utförande av glasfasaden använder du isolerrutor i bröstningarna. Det utvändiga glaset ska vara exakt lika som ytterglaset i fönstren. Som bakre glas används ett opakt fasadglas. Denna dubbelruta kan monteras direkt mot bakomliggande isolering eller med en luftspalt emellan. Eftersom solskyddsbeläggningen slipas bort längs ytterkanterna bör dessa glas inte användas till ”Structural sealant glazing”.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Glassystem

 

Med glas kan du skapa rum där det känns som att vara både ute och inne på samma gång. Ute, eftersom du har fritt synfält till den omgivande naturen och får det lika ljust som utomhus. Inne, därför att du är skyddad från väder och vind i ombonad miljö.

Fördelar

  • Kompletta fasader helt i glas
  • Inga synliga bärande konstruktioner
  • Inget utanpåliggande ramverk
  • Stora möjligheter till komplicerade fasadutformningar
  • Minimalt underhåll ger låga driftkostnader
  • Extremt täta och ljudisolerande fasadlösningar

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Isolerglas

 

U-värde

U-värde är den mängd värme som per tidsenhet passerar en kvadratmeter av konstruktionen vid en temperaturskillnad mellan dess båda sidor på en grad. U-värdet mäts i W/m2K. U-värdet på en glasruta kan mätas på olika sätt t.ex. randzoner eller som mittpunktvärde på rutan. Se till att du jämför U-värden enligt samma mätmetod. CE-märkningen säkerställer detta.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Självrengörandeglas

 

Självrengörande glas Fönsterputsning är ett jobb man gärna vill slippa. Med isolerrutorna minskade putsjobbet till hälften. Nu kan du bli kvitt utsidan också. De självrengörande glasen har en unik dubbelverkande funktion som använder naturens egna krafter för att hålla glasen fria från smuts.

En osynlig beläggning på glaset tar hjälp av luftfuktigheten och de ultravioletta strålarna i dagsljuset för att bilda ett aktivt skikt. Efter några dagar är glaset fullt aktiverat och organiska smutspartiklar som hamnar på ytan luckras upp och bryts ner. Kvarvarande smuts sköljs lätt bort när det regnar, utan att regnvattnet lämnar några ränder efter sig när det torkar bort. Det enda som behövs är dagsljus och en regnskur då och då. Vid långvarig torka kan man hjälpa naturen genom att spola av rutorna med vatten.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Solskydd

 

Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind. Glasets grundfunktion är fortfarande densamma, men nu kan vi åstadkomma mycket mera i en och samma kombination. Idag är målsättningen att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan. Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till den kanske viktigaste byggkomponenten i det här arbetet. Kraven på glaskonstruktionen är helt olika i en byggnad med värmeöverskott (till exempel kontor) jämfört med byggnader med värmeunderskott (till exempel bostäder). Pilkington har rätt lösning för varje situation. Prestandakoden hjälper dig att snabbt finna rätt glaskombination i varje enskilt fall.

Solskyddsglas kan vara tonade. De stänger ute ljuset i lika hög grad som värmen, vilket kan vara önskvärt i vissa fall, bland annat av estetiska skäl. I de flesta fall önskar man att glasen stoppade all värme från solen och bara lät ljuset stråla in. Tyvärr är det fysikaliskt omöjligt eftersom ljus även är värme. Men vi har kommit en bra bit på väg med solskyddsglas som släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas och stänger ute två tredjedelar av den totala solvärmen. De här glasen minskar behovet av ventilation och kylning, och banar väg för ny arkitektur med större glasytor och mer dagsljus i rummen. Det är speciellt viktigt för välbefinnandet hos oss nordbor, eftersom vi är undernärda på dagsljus under vinterhalvåret.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Specialglas

 

Det här kapitlet handlar om glasprodukter med lite speciella egenskaper. Vi fokuserar på Pilkington Optiwhite, ett extra klart glas, fritt från den grönton som normalt finns i alla glasprodukter. Det ger högre ljustransmission och bättre färgåtergivning i genomsikt.

Andra specialglas som inte behandlas här är Pilkington Microfloat, ett extra tunnt glas från 1,6 mm och tunnare, Pilkington Optiview, reflexfritt glas och Pilkington Plateau, ett glas med extra snäva toleranser som används i gjutformar vid tillverkning av plastskivor. Vill du veta mer om någon av de här produkterna hänvisar vi till Pilkingtons internationella hemsida.

För mer information ring: 042 – 400 23 51

Säkerhetsglas

 

I kategorin säkerhets- och skyddsglas finns glas som förhindrar skärskador och skyddar mot vandalism, inbrott och beskjutning. Det går utmärkt att använda glas för att skydda brukaren av en byggnad och samtidigt få en kreativ och spännande interiör. Pilkington erbjuder en rad glastyper, som alla bidrar till större trygghet och säkerhet, utan att göra avkall på det naturliga ljusinsläppet.

Säkerhetsglas användes främst för att förhindra personskador vid glasbräckage. Pilkington T är härdat glas, som motstår betydligt högre belastningar än vanligt glas och om det skulle spricka sker detta med säkert brott så att inga skärskador uppstår. Pilkington Optilam™ är laminerat glas som minskar risken för skärskador och skyddar från nedfall.

Skyddsglas förhindrar eller minskar effekten av överlagda angrepp. Dagsljuset kan släppas in samtidigt som det är komfortabelt och tryggt inne. Skyddsglasen kan bestå av laminerat glas eller en kombination av härdat och laminerat glas.

Användningsområdena för säkerhets- och skyddsglas är många som till exempel fönster, fasader, tak, golv, dörrar, entrépartier, trapp- och balkongräcken, uteplatser, balustrader, mellanväggar, spegelväggar, duschkabiner, inredningar till badrum och kök med mera.

För mer information ring: 042 – 400 23 51